Praca tymczasowa 4.22/5 (45)


Wstęp………..3

Rozdzial I
Leasing pracowniczy

1.1 Leasing i jego rodzaje……….. 5
1.2 Pojecie leasingu pracowniczego jako elastycznej formy zatrudniania ………..12
1.3 Regulacje prawne……….. 19

Rozdzial II
Wymogi zwiazane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego

2.1 Umowa o prace tymczasowa ………..30
2.2 Czas pracy pracownika tymczasowego……….. 40
2.3 Urlop wypoczynkowy……….. 45

Rozdzial III
Standardy ochrony prawnej pracownika tymczasowego

3.1 Odpowiedzialnosc pracodawcy uzytkownika……….. 51
3.2 Odpowiedzialnosc agencji pracy tymczasowej……….. 58
3.3 Zasada równego traktowania ………..64

Rozdzial IV
Leasing pracowniczy – szansa czy zagrozenie?

4.1 Wady i zalety leasingu pracowniczego……….. 69
4.2 Leasing pracowniczy jako sposób na kryzys ………..74
4.3 Analiza danych na podstawie przeprowadzonej ankiety ………..79

Zakończenie……….. 86
Spis tabel, wykresów i rysunków……….. 88
Bibliografia ………..90
Zalaczniki……….. 94


Oceń