Praca w godzinach nadliczbowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp…………3

Rozdział I

1.1 Czas pracy……….. 4
1.2 Normy i wymiar czasu pracy……….. 8


Rozdział II

2.1 Godziny nadliczbowe 12
2.2 Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych……….. 15
2.3. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych ………..18


Rozdział III

3.1. Bezwzględny i względny zakaz zatrudniania w godzinach nadliczbowych ………..22
3.2. Limit godzin nadliczbowych………… 28


Rozdział IV

4.1. Dodatek do wynagrodzenia ………..32
4.2 Czas wolny od pracy……….. 34


Rozdział V

5.1 Sądowe dochodzenie roszczeń ………..38
5.2. Kwalifikowanie naruszeń przepisów jako wykroczenie i przestępstwo ………..40


Zakończenie……….. 44
Bibliografia……….. 45

Oceń