Praca z uczniem dyslektycznym.


Wstęp.

Rozdzial 1.
Charakterystyka rozwojowa dziecka w klasach I-III.

1.1. Rozwój fizyczny ………8
1.2. Rozwój motoryczny……… 9
1.3. Elementy rozwoju poznawczego – procesy poznawcze……… 11


Rozdzial 2.
Teoretyczne podstawy dysleksji

2.1. Definicje i typy dysleksji ………14
2.2. Przyczyny i objawy dysleksji ………19
2.3. Badania nad dysleksja w Polsce ………22
2.4. Ryzyko wystapienia dysleksji………. 25


Rozdzial 3.
Diagnoza dysleksji

3.1. Rozpoznanie pedagogiczne ………30
3.2. Wybrane metody stosowane w pracy z uczniem z dysleksja……… 34
3.2.1. Metoda Dobrego Startu (MDS) ………34
3.2.2. Metoda Ruchu Rozwijajacego Weroniki Sherborne ………37
3.2.3. Kinezjologia edukacyjna ………39
3.2.4. Metoda Symboli Dzwiekowych ………40
3.2.5. Metoda 18 Struktur Wyrazowych ………41


Rozdzial 4.
Metodologia badan wlasnych

4.1. Przedmiot i cel badan ………43
4.2. Problemy badawcze……… 44
4.3. Zmienne i ich wskazniki………. 45
4.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 50
4.5. Charakterystyka terenu badan ………51
4.6. Organizacja i przebieg badan ………52


Rozdzial 5.
Analiza wyników badan wlasnych

5.1. Pojecie dysleksji wedlug nauczycieli………. 54
5.2. Liczba uczniów z dysleksja na przestrzeni ostatnich lat………. 55
5.3. Przyczyny wzrostu dysleksji………. 56
5.4. Doswiadczenie nauczycieli w pracy z uczniami dyslektycznymi. 56
5.5. Sposoby pracy z uczniami dyslektycznymi………. 57
5.6. Ilosc czasu poswiecanego indywidualnej pracy z uczniem dyslektycznym………. 58
5.7. Przebieg współpracy z rodzicami uczniów dyslektycznych………. 59
5.8. Kryteria stosowane przez nauczycieli wobec uczniów z dysleksja………. 60
5.9. Stosowanie odmiennych kryteriów oceniania uczniów dyslektycznych………. 61
5.10. Podreczniki stosowane w pracy z uczniami dyslektycznymi………. 61
5.11. Efektywność podreczników, z których korzystaja nauczyciele podczas pracy z uczniem dyslektycznym……… 62
5.12. Programy komputerowe stosowane w pracy z uczniami dyslektycznymi………. 63
5.13. Efektywność programów komputerowych w pracy z uczniem dyslektycznym………. 65
5.14. Sposób traktowania uczniów z dysleksja………. 65
5.15. Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów dyslektycznych………. 66
5.16. Metody stosowane w pracy z uczniem dyslektycznym………. 67
5.17. Efektywność róznych metod stosowanych w pracy z uczniem dyslektycznym………. 68


Wnioski ………71
Bibliografia……… 77
Netografia ………79
Wykaz tabel………81
Wykaz zalaczników……… 81


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>