Pracoholizm jako patologia spoleczna.


Wstęp

Rozdzial I
Pojecie i źródła pracoholizmu

1.1. Uzaleznienie od pracy- próba definicji zjawiska………. 7
1.2. Uwarunkowania, przyczyny i źródła pracoholizmu………. 12
1.3. Pracoholik- ofiara pracoholizmu ……….14

Rozdzial II
Metodologia badan

1. Przedmiot badan ……….19
2. Cel i zakres badan………. 19
3. Ogólna charakterystyka poruszanej problematyki………. 19
4.Definicje podstawowych pojęćpojawiajacych się w pracy……….. 20
5. Problemy badawcze………. 22
6. Hipotezy badawcze ……….23
7. Przyjete zalozenia badawcze i organizacja badan ……….23
8. Okreslenie zmiennych i wskazników………. 24
9. Wybór zasad, kryteriów i technik analizy wyników……….. 34
10. Przygotowanie narzedzi badawczych……….. 34
11. Dobór próby ……….34
12. Opis badanej zbiorowosci ……….35

Rozdzial III
Obraz pracoholizmu i pracoholików w Polsce

1. Pochodzenie społeczne jako czynnik wywierajacy wpływ na postawy nalogowe……….. 37
2. Poziom wyksztalcenia i posiadane kwalifikacje zawodowe………. 40
3. Czas pracy………. 45
4. Miejsca pracy ……….48
5. Sytuacja materialno-bytowa ……….51
6. Uwarunkowania pracoholizmu ……….54
7. Poziom i czestotliwosc wystepowania pracoholizmu………. 57
8. Grupa ryzyka wystapienia pracoholizmu………. 58
9. Objawy uzaleznienia od pracy ……….59
10. Postrzeganie pracoholizmu jako patologii………. 62

Zakończenie ……….63

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>