Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej 4.12/5 (25)

26 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp……….1

Rozdział I.
Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku.

1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4
1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9
1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11
1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13
1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15
1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez jakosc…………16


Rozdział II.
Motywowanie pracowników – teorie i modele.

2.1. Istota i znaczenie motywowania…………23
2.2. Motywacja – podstawowe podejscia do motywacji………..23
2.3. Modele motywacji………..25
2.3.1. Tradycyjny model oddzialywan motywacyjnych………..26
2.3.2. Model stosunków miedzyludzkich, wspóldziałania …………27
2.3.3. Model zasobów ludzkich…………28
2.3.4. Model motywowania pracowników na poczatku XXI wieku…………30
2.4. Motywacja – teorie tresci………..32
2.4.1. Teoria hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa…………33
2.4.2. Teoria hierarchii potrzeb Claytona Alderfera…………36
2.4.3. Dwuczynnikowa teoria motywacji Fredericka Herzberga…………37
2.4.4. Teoria X i Y McGregora………..39
2.4.5. Teoria osiagniec…………41
2.5. Teorie procesu motywacji………..42
2.5.1. Teoria oczekiwan V.H. Vrooma………..42
2.5.2. Teoria sprawiedliwosci J.S. Adamsa………..45
2.5.3. Teoria popedu………..46
2.6. Teoria wzmocnienia motywacji………..47


Rozdział III.
Narzedzia motywacyjne – placowe i pozaplacowe rodzaje srodków
motywacyjnych oraz ich charakterystyka

3.1. System wynagradzania a motywacja pracowników…………50
3.1.1. System czasowy wynagradzania pracowników………..52
3.1.2. Wynikowe systemy wynagradzania pracowników………..53
3.1.3. System prowizyjny wynagradzania pracowników………..55
3.2. Placa zasadnicza………..56
3.3. Dodatki i swiadczenia obligatoryjne…………58
3.3.1. Premie………..58
3.3.2. Nagrody, przywileje oraz wyrazanie uznania wobec pracownika………..61
3.4. Awans…………65
3.5. Swiadczenia pozaplacowe oraz kafeteryjny system wynagradzania…………66
3.6. Szkolenia – motywacja przez rozwój…………70
3.7. Urlopy oraz system elastycznego czasu pracy…………72
3.8. Warunki pracy…………72
3.9. Systemy wynagrodzeń odroczonych………..73
3.9.1. Pracownicze Programy Nabywania Akcji………..74
3.9.2. Pracownicze Programy Emerytalne…………77
3.10. Incentive travel………..81

Rozdział IV
Styl kierowania przedsiebiorstwem a motywacja pracowników.

4.1. Style kierowania – teorie………..85
4.2. Sytuacyjne teorie kierowania………..88
4.2.1. Model Freda Fiedlera. (teoria NLW)…………88
4.2.2. Model sciezki do celu M. Evansa i R.House’a………..91
4.2.3. Ewolucyjna teoria przywództwa P.Herseya i K.Blancharda…………92
4.2.4. Koncepcja siatki kierowniczej Blake’a i Mounton’a…………94
4.3. Motywacyjna funkcja kierownika………..96


Rozdział V
Czynniki motywujace pracowników branzy turystycznej, na przykładzie firm
turystycznych z Bielska-Bialej.

5.1. Zagadnienie metodyczne badan…………100
5.1.1. Bielsko-Biala, krótka charakterystyka miasta…………101
5.1.1. Rynek turystyczny Bielska-Bialej………..103
5.2. Wyniki przeprowadzonych badan…………107
5.3. Wnioski wynikajace z badan………..112


Zakończenie……….118
Zalaczniki………..120
Wykaz tabel, schematów i wykresów………..122
Literatura………..123

Oceń