Prawa człowieka jako podstawa powstawania i funkcjonowania najważniejszych struktur i organizacji międzynarodowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

24 marca 2022 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Prawa człowieka jako podstawa działania wielu organizacji międzynarodowych

1.1.Ewolucja w zakresie praw podstawowych i ich ochrony
1.2.Prawa polityczne
1.3.Prawa ekonomiczne
1.4.Prawa społeczne
1.5.Inne

Rozdział 2
Instytucje Unii Europejskiej, której Polska posiada swoich przedstawicieli

2.1.Trybunał Sprawiedliwości.
2.2.Parlament Europejski
2.3.Komisja Europejska

Rozdział 3
Organizacja Narodów Zjednoczonych

3.1.Czym jest Organizacja Narodów Zjednoczonych
3.2.Struktura i zakres kompetencji Organizacji Narodów Zjednoczonych
3.3.Udział Polski w działaniach i strukturach Organizacji Narodów Zjednoczonych

Rozdział 4
Historyczne uwarunkowania udziału Polski w organizacjach międzynarodowych

4.1.Liga Narodów
4.2.Udział Polski w Pakcie Północnoatlantyckim NATO
4.3.Uczestnictwo Polski w organizacjach międzynarodowych

Zakończenie
Bibliografia

Oceń