Prawa dziecka w literaturze

1.1 Dziecko w prawie międzynarodowym – ujęcie historyczne
1.2 Pojęcie dziecka
1.3 Pojęcie praw dziecka
1.4 Prawa dziecka – rys historyczny
1.5. Prawa dziecka w ujęciu prawnym
1.6 Prawa dziecka w szkole
1.7 Przejawy łamania praw dziecka w warunkach polskich