Prawa i obowiązki funkcjonariuszy służby celnej. 4.29/5 (28)

5 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Zarys historyczny Służby Celnej w Polsce

1.1. Od średniowiecza do Rzeczpospolitej szlacheckiej……….. 5
1.2. Okres zaborów ………..9
1.3. Epoka międzywojnia ………..10
1.4. Administracja celna w okresie PRL-u ………..13
1.5. Polska Służba Celna przed akcesją do UE……….. 16


Rozdział II
Funkcjonariusze Służby Celnej

2.1. Wymogi kwalifikacyjne……….. 19
2.2 Nawiązanie stosunku służbowego funkcjonariuszy Służby Celnej……….. 21
2.3 Kierownictwo Służby Celnej ………..22
2.4. Zmiana warunków pełnienia służby……….. 23
2.5. Zawieszenie funkcjonariuszy w pełnieniu obowiązków służbowych oraz ustanie stosunku służbowego……….. 25


Rozdział II
Uprawienia funkcjonariuszy polskiej Służby Celnej

3.1. Stanowiska oraz stopnie służbowe ………..28
3.2. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne ………..31
3.3. Świadczenia socjalne……….. 32


Rozdział IV
Obowiązki funkcjonariuszy polskiej Służby Celnej

4.1 Zastosowanie szczególnego nadzoru podatkowego ………..34
4.2 Kontrole celne ………..38
4.3 Przebieg i zakres czynności operacyjno – rozpoznawczych ………..40
4.4 Pozostałe obowiązki ………..43


Zakończenie ………..44
Bibliografia……….. 46


Oceń