Prawa i obowiązki konsumenta w umowie zawieranej na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Umowy zawierane drogą elektroniczną

1.1. Umowa elektroniczna – pojęcie i formy
1.2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące umów zawieranych na odległość
1.3. Konstrukcja umowy zawieranej na odległość
1.4. Koszt, forma oświadczenia oraz termin odstąpienia od umowy

Rozdział II
Konsument i jego prawa w obliczu rynku e-commerce

2.1. Prawa konsumenta z perspektywy przedsiębiorcy
2.2. Istota ochrony konsumenta w branży e-commerce
2.3. Pojęcie konsumenta w perspektywie społeczno-ekonomicznej i prawnej
2.4. Organizacje konsumenckie i charakter ich działalności

Rozdział III
Ochrona konsumenta w transakcjach internetowych na przykładzie platformy sprzedażowej Allegro

3.1. Charakterystyka platformy sprzedażowej
3.2. Obowiązek przekazywania informacji związanych z prowadzeniem sprzedaży online na przykładzie Allegro
3.3. Wzór umowy zawieranej na odległość na przykładzie zakupów na platformie „Allegro”
3.4. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość na przykładzie zakupów na „Allegro”

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załącznik 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy