Prawa pracy na rynku pracy w Polsce


Wstęp.

Rozdzial I.
Uwarunkowania prawne kobiet na rynku pracy

1. Międzynarodowe regulacje prawne w świetle Unii Europejskiej
2. Konstytucja RP wobec praw kobiet
3. Kodeks pracy


Rozdzial II.
Pozycja kobiet w Polsce na rynku pracy

1. Rola kobiet w pracy
2. Czynniki wpływajace na prace zawodowa kobiety
3. Aktywnosc zawodowa kobiet
4. Pozycja kobiet – dane statystyczne


Rozdzial III.
Aktywnosc a kreatywnosc kobiet na rynku pracy

1. Kobiety biznesu
2. Aktywnosc kobiet w polityce
2. Kreatywnosc kobiet we wladzach regionalnych
3. Anioly biznesu


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>