Prawe aspekt ochrony lasów w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Lasy jako przedmiot regulacji prawnej

1.1. Geneza i rozwój aktów prawnych dotyczących lasów i leśnictwa
1.2. Prawne pojęcie lasu
1.3. Pojęcie i źródła prawa leśnego
1.4. Lasy i leśnictwo w aktach prawa UE


Rozdział II
Instrumenty prawne służące ochronie lasów

2.1. Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna – definicje i zasady
2.2. Lasy ochronne
2.3. Plan urządzania lasu
2.4. Zasady udostępniania lasu
2.5. Okresowy i stały zakaz wstępu do lasu


Rozdział III
Organizacja administracji leśnej

3.1. Państwowe Gospodarstwo Leśne ,,Lasy Państwowe” jako podmiot zarządzający lasami
3.2. Zarządzanie i nadzór nad lasami prywatnymi
3.3. Zarządzanie lasami położonymi na terenach parków narodowych


Zakończenie
Bibliografia

Oceń