Prawne aspekty ochrony dziecka


Wstęp…………5

Rozdzial I.
Geneza i rozwój prawa zwiazanego z ochrona dziecka.

1. Ewolucja praw przyznawanych dziecku…………6
2. Pojecie dziecka…………15
3. Ochrona prawna dziecka w aspekcie konstytucji, w świetle przepisów prawa karnego, cywilnego i rodzinnego…………16


Rozdzial II.
Międzynarodowe i narodowe aspekty praw dziecka.

1. Konwencja Praw Dziecka…………21
2. Komitet Ochrony Praw Dziecka…………23


Rozdzial III.
Ocena efektywnosci dzialan na rzecz przestrzegania praw dziecka.

1. Działalność UNICEF…………28
2. Rola Rzecznika Praw Dziecka…………30
3. Organizacje pozarzadowe w obronie praw dziecka…………34


Streszczenie…………38
Slowa kluczowe…………39
Bibliografia…………40


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>