Prawne aspekty reklamy

 


Wstęp…….3

Rozdzial I
Podstawowe wiadomosci na temat reklamy…….5

1.1. Pojecie i funkcje reklamy…….5
1.2. Rys historyczny – rozwój reklamy…….10
1.3. Rodzaje reklamy…….15


Rozdzial II
Reklama w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji…….19

2.1. Ustawowa definicja reklamy…….19
2.2. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami
lub uchybiajaca godnosci czlowieka…….20
2.3. Reklama wprowadzajaca w blad…….24
2.4. Reklama nierzeczowa…….29
2.5. Reklama ukryta…….31
2.6. Reklama uciazliwa…….34
2.7. Reklama porównawcza…….36


Rozdzial III
Reklama na gruncie ustaw szczególnych…….39

3.1. Zakazy i ograniczenia reklamy wyrobów alkoholowych…….39
3.2. Zakazy i ograniczenia reklamy wyrobów tytoniowych…….41
3.3. Zakazy i ograniczenia reklamy produktów leczniczych…….43
3.4. Zakazy i ograniczenia reklamy w zakresię wolnych zawodów…….48


Rozdzial IV
Samoograniczenia agencji reklamowych na podstawie
kodeksu etyki reklamy…….51

4.1. Zagadnienia wstepne…….51
4.2. Próby regulacji o charakterze etycznym w Polsce…….55


Zakończenie…….63
Bibliografia…….65

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>