Prawny i psychologiczny wymiar adopcji dziecka w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp ………..4

Rozdział 1
Adopcja w perspektywie teoretycznej

1.1. Rys historyczny adopcji ………..6
1.2. Rodzice biologiczni ………..8
1.3. Rodzice adopcyjni ………..10
1.4. Procedury i proces adopcji ………..13
1.4.1. Przyczyny odrzucenia kandydatów ………..15

Rozdział 2
Prawny wymiar adopcji w Polsce

2.1. Istota i możliwości przysposobienia ………..17
2.2.Typy przysposobienia występujące w prawie polskim ………..19

Rozdział 3
Problemy rodzicielstwa po adopcji

3.1. Adaptacja dziecka ………..27
3.2. Trudności i porażki adopcyjne ………..28
3.3. Sukces rodzicielstwa adopcyjnego……….. 31

Zakończenie ………..33
Bibliografia ………..34
Artykuły z czasopism ………..36
Akty prawne ………..37
Spis tabel i wykresów……….. 37

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto