Preferencje zawodowe uczniów ostatnich klas gimnazjalnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

7 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp ……….1

Rozdział I.
Charakterystyka rynku pracy w Polsce

1.1 Rynek pracy w Polsce: percepcja i rzeczywistość ……….2
1.2 Tworzenie i likwidacja miejsc pracy ……….4
1.3 Efektywny rynek i dostępność miejsc pracy ……….5
1.4 Tworzenie i likwidacja miejsc pracy według działu gospodarki………. 7

Rozdział II.
Charakterystyka systemu oświatowego na poziomie szkół średnich zawodowych

2.1 Ustrój szkolnictwa – szczeble edukacji ………. 9
2.1.1 wychowanie przedszkolne ……….9
2.1.2 edukacja wczesnoszkolna ……….11
2.1.3 gimnazjum ……….13
2.1.4 szkoła średnia ……….14
2.1.5 studia wyższe ……….14
2.2 Reforma systemu oświaty z 1999 roku ……….15

Rozdział III.
Struktury motywacyjne

3.1 Znaczenie i typy preferencji zawodowych ……….19
3.2 Struktura i geneza preferencji zawodowych ……….21

Rozdział IV.
Metodologia badań własnych

4.1 Przedmiot i cel badań własnych ……….24
4.2 Problematyka badań i zadania badawcze ……….25
4.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze ……….26
4.4 Charakterystyka terenu badań ……….28
4.5 Organizacja i przebieg badań ……….32
4.6 Wyniki badań własnych – preferencje i plany zawodowe uczniów ……….33

Podsumowanie i wnioski końcowe ……….46
Bibliografia ……….48
Spis wykresów ……….50
Spis zdjęć ……….51
Aneks ……….52

Oceń