Problem adopcji w srodowiskach rodzinnych. 4.33/5 (40)

23 października 2015 0 Przez administratorWstęp.

Rozdział 1.
Psychologiczny aspekt adopcji.

1.1. Adopcja szansa na rodzicielstwo………..5
1.2. Problem jawnosci adopcji………..6
1.3. Przezwyciezanie kryzysów tozsamosci rodziców adopcyjnych………..7


Rozdział 2. Zarys adopcji w Polsce.

2.1 Prawny wymiar adopcji w Polsce………..9
2.2 Procedury adopcyjne………..11
2.3 Przyczyny odrzucenia kandydatów………..13


Rozdział 3.
Rodzicielstwo po adopcji.

3.1 Akceptacja i tolerancja spoleczenstwa………..15
3.2 Problemy rozwojowe a oczekiwania rodzin adopcyjnych………..16
3.3 Adaptacja dziecka………..19


Rozdział 4.
Metodologia badan.

4.1 Przedmiot i cele badan………..21
4.2 Metody i narzedzia badawcze………..21
4.3 Organizacja i przebieg badan………..23


Rozdział 5.
Analiza i interpretacja wyników badan.

5.1 Charakterystyka badanego srodowiska………..24
5.2 Analiza problemu adopcji w Polsce………..25
5.3 Zakończenie i wnioski………..31


Bibliografia………..32
Aneks nr 1………..34


Oceń