Problem anoreksji wśród młodych dziewcząt


Wstęp

Rozdzial I
Problem odchudzania się młodzieży w świetle nowszej literatury

1. Próba zdefiniowania anoreksji
2. Uwarunkowania anoreksji wśród młodych osób
2.1. Cechy indywidualne jednostki
2.2. Wlasciwosci rozwojowe w okresie adolescencji
2.3. Czynniki biologiczne
2.4. Srodowisko rodzinne
2.5. Normy spoleczno kulturowe
3. Profilaktyka w anoreksji
3.1. Cele dzialan profilaktycznych
3.2. Rodzaje dzialan profilaktycznych
4. Doswiadczenia młodych dziewczyn chorujacych na anoreksje


Rozdzial II.
Procedura badan wlasnych

1. Krótka charakterystyka badan jakosciowych
2. Cel i przedmiot badan
3. Problematyka badawcza
4. Opis wybranej metody, techniki, narzedzia badawczego
5. Charakterystyka badanych osób i terenu badan
6. Organizacja przebiegu pracy


Rozdzial III
Studium przypadku anoreksji wśród młodych dziewcząt

1. Charakterystyka respondentek
2. Wyniki przeprowadzonych wywiadów
2.1. Postrzeganie wlasnej choroby (anoreksji) przez osoby przebadane
2.2. Stosunek do wlasnego ciala i otoczenia
2.3. Postrzeganie wlasnej choroby na tle otoczenia (rówiesniczek przybywajacych w szpitalu)


Zakończenie
Bibliografia
Aneks


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>