Problem deficytu budżetowego i długu publicznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

18 maja 2020 0 Przez administrator

Streszczenie……….1
Summary………. 3
Wstęp………. 9

Rozdział 1
Polityka fiskalna. zjawisko deficytu budżetowego i długu publicznego

1.1. Budżet państwa. Dochody i wydatki……….11
1.2. Polityka fiskalna w Polsce ……….21
1.3. Pojęcie deficytu budżetowego………. 26
1.4. Pojęcie długu publicznego ……….29
1.5. Zagrożenia wynikające z pojawienia się procesu długu i deficytu w gospodarce kraju……….33

Rozdział 2
Makroekonomiczne następstwa pojawienia się deficytu budżetowego i długu publicznego

2.1. Deficyt budżetowy, a deficyt sektora finansów publicznych……….38
2.2. Dług publiczny, a zjawisko inflacji w gospodarce……….43
2.3. Pozycja sfery finansowej krajów członkowskich strefy euro……….55

Rozdział 3
Poziom deficytu budżetowego i długu publicznego w Polsce w latach 2012-2016

3.1. Zjawisko długu publicznego i deficytu budżetowego w Unii Europejskiej. Kryteria Traktatu z Maastricht……….. 63
3.2. Deficyt budżetowy, a Polska gospodarka ……….71
3.3. Dług publiczny, a polska gospodarka………. 77
3.4. Polska w świetle krajów członkowskich Unii Europejskiej………. 83

Zakończenie………. 86
Bibliografia………. 88
Spis wykresów………. 90
Spis tabel ……….91

Oceń