Problematyka adaptacji dzieckaGeneza stosunków rosyjsko-białoruskich do przedszkola w świetle literatury pedagogicznej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

1. Historia stosunków rosyjsko-białoruskich
2. Rozpad ZSRR i powstanie Federacji Rosyjskiej – sytuacja polityczno-gospodarcza Rosji i Białorusi po rozpadzie ZSSR


1. Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęcia adaptacja

2. Czynniki ułatwiające i utrudniające adaptację dziecka do przedszkola

3. Istotne aspekty rozwoju trzylatka
3.1 Rozwój fizyczny i motoryczny
3.2 Rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny

Oceń