Problematyka finansowania nowo powstajacych spółek kapitalowych o niewielkiej kapitalizacji przez kapital podwyzszonego ryzyka


Wstęp……….. 5

Rozdzial I.
Podstawy gospodarki finansowej spółki

1.1. Wybrane zagadnienia spółek kapitalowych……….. 6
1.2. Pojecie i formy finansowania……….. 11
1.3. Klasyfikacja zródel finansowania ………..12


Rozdzial II.
Wybrane formy finansowania spółek

2.1. Kredyt bankowy ………..22
2.2. Leasing ………..28
2.3. Factoring ………..34
2.4. Anioly biznesu ………..39
2.5. Franczyza……….. 42


Rozdzial III.
Ogólna charakterystyka kapitału podwyzszonego ryzyka jako instrumentu finansowego

3.1. Istota kapitału podwyzszonego ryzyka……….. 48
3.2. Rodzaje funduszy venture capital……….. 54
3.3. Znaczenie kapitału podwyzszonego ryzyka w gospodarce ………..58
3.4. Cykl inwestycyjny funduszy wysokiego ryzyka……….. 60


Rozdzial IV.
Analiza warunków rozwoju rynku kapitału podwyzszonego ryzyka w Polsce

4.1. Funkcjonowanie funduszy venture capital w Polsce w latach 1998-2011……….. 65
4.2. Stadia inwestowania venture capital w Polsce……….. 70
4.3. Determinanty i ograniczenia specyficzne dla rozwoju rynku venture capital w Polsce……….. 75


Zakończenie ………..81
Bibliografia……….. 83
Spis schematów, tabel, wykresów……….. 88

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>