Problematyka zobowiazan, w tym rezerw na przykładzie Zakladów Azotowych &222;XYZ&221; S. A.


Wstęp……….3
Rozdzial I
Charakterystyka zobowiazan……….5

1.1 Ekonomiczno-prawne aspekty zobowiazan
1.2 Klasyfikacja zobowiazan
1.3 Zobowiazania, a nadrzedne zasady rachunkowosci


Rozdzial II
Zobowiazania, w tym rezerwy w polskim prawie bilansowym……….22

2.1 Charakterystyka oraz klasyfikacja zobowiazan, w tym rezerw w rachunkowosci
2.2 Ujecie i wycena zobowiazan wedlug polskiego prawa bilansowego
2.3 Ujawnienie zobowiazan wedlug polskich przepisów bilansowych


Rozdzial III
Zobowiazania i rezerwy wedlug MSR/MSSF……….46

3.1 Ujecie oraz wycena zobowiazan i rezerw na zobowiazania
3.2 Ujawnienie zobowiazan wedlug Miedzynarodowych Standardów Rachunkowośći
3.3 Podobienstwa i róznice w zakresię rachunkowosci zobowiazan – MSR/MSSF, a polskie regulacje rachunkowosci


Rozdzial IV
Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania w Zakladach Azotowych „XYZ” S.A. w latach 2009-2011……….68

4.1 Ogólna charakterystyka Spólki
4.2 Polityka rachunkowosci w zakresię zobowiazan i rezerw na zobowiazania
4.3 Zobowiazania i rezerwy na zobowiazania w strukturze finansowania Spólki w latach 2009 – 2011

Zakończenie……….98
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>