Problemy bezpieczeństwa w sieci Wi-Fi Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp ………..5

Analiza problemu ………..6
Opis protokółu 802.11 ………..6
Budowa ramki ………..6
Bezpieczeństwo 802.11……….. 7
Atak 802.11 ………..10
Atak w praktyce ………..12
Przykazania administratora WLAN ………..18
Przyszłość ………..19
Wnioski analizy ………..20
Projekt programowy……….. 22
Założenia ………..22
Plan pracy nad projektem ………..24
Narzędzia i sprzęt ………..24
Opis implementacji oraz interfejsu użytkownika ………..26
Organizacja programu ………..29
Kod programu ………..30
Wyniki działania programu……….. 30
Sposób odczytywania 'wyników ………..30
Analiza,, każdy z każdym ” oraz DBScan ………..31
Analiza porównawcza oraz filmowa ………..48

Podsumowanie ………..76
Bibliografia………..77

Oceń