Problemy edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

 


Wstęp………..4

Rozdzial I
Problem niepełnosprawności w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Istota i rodzaje niepelnosprawnosci………..7
1.2. Kryteria niepelnosprawnosci………..11
1.3. Potrzeby edukacyjne dziecka niepelnosprawnego………..16
1.4. Ksztalcenia dzieci niepełnosprawnych w szkole integracyjnej………..19

Rozdzial II
Niepelnosprawnosc intelektualna i sposób jej percepcji w społeczenstwie.

2.1. Charakterystyka osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna………..25
2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie………..31
2.3. Percepcja osób niepełnosprawnych intelektualnie w społeczenstwie………..36
2.4. Problemy i trudnosci w rozwoju społecznym………..40

Rozdzial III
Funkcjonowanie dziecka niepelnosprawnego intelektualnie w szkole.

3.1. Szkola jako środowisko edukacyjne i wychowawcze………..48
3.2. Problemy dziecko niepelnosprawnego w szkole………..55
3.3. Zalozenia pracy edukacyjnej z dziecmi niepelnosprawnymi intelektualnie………..62
3.4. Formy i sposoby pomocy dziecku………..67

Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych.

4.1. Cel i przedmiot badan………..72
4.2. Problemy badawcze………..75
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………..77
4.4. Organizacja i przebieg badan………..84

Rozdzial V
Dzieci niepelnosprawne intelektualnie w klasię integracyjnej.

5.1. Charakterystyka terenu badan i badanej grupy………..86
5.2. Analiza i interpretacja zgromadzonego materialu empirycznego………..87
5.3. Wnioski pobadawcze………..102

Zakończenie………..104
Bibliografia………..107
Zalaczniki………..113

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>