Problemy i wyzwania logistyki dystrybucji na przykładzie Eurocash Dystrybucja Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp………..4

Rozdział I
Znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie – ujęcie teoretyczne

1.1. Podstawowe pojęcia związane z logistyką……….5
1.2. Historia rozwoju logistyki na świecie i w Polsce……….7
1.3. Pojęcie i rodzaje systemów logistycznych w przedsiębiorstwie……….9
1.4. Zadania i funkcje logistyki w przedsiębiorstwie ………. 21
1.5. Logistyczny łańcuch dostaw w przedsiębiorstwie……….22


Rozdział II
Logistyka dystrybucji w przedsiębiorstwie

2.1. Pojęcie dystrybucji w przedsiębiorstwie……….24
2.2. Kanały dystrybucji……….26
2.3. Pojęcie i funkcje logistyki dystrybucji……….29
2.4. Łańcuch dostaw zorientowany na klienta……….30
2.5. Instrumenty wykorzystywane w obszarze logistyki dystrybucji……….36


Rozdział III
Charakterystyka działanosci grupy Eurocash S.A

3.1. Cele i narzędzia badawcze……….41
3.2. Historia rozwoju firmy ……….42
3.3. Zakres działalności Eurocash S.A i jego pozycja w branży……….44
3.4. Struktura Grupy i charakterystyka jednostki biznesowej Eurocash Dystrybucja……….45
3.5. Struktura systemu logistycznego firmy ECD ……….54


Rozdział IV
Ocena funkcjonowania logistyki dystrybucji w Eurocash

4.1. Zakres zadań i organizacja logistyki dystrybucji w ECD……….56
4.2. Ocena efektywności i stosowanych praktyk w logistyce dystrybucji w ECD……….58
4.3. Problemy logistyki dystrybucji w Grupie Eurocash i sposoby ich zapobiegania.60
4.4. Analiza SWOT logistyki dystrybucji w Grupie Eurocash……….63
4.5. Kierunki doskonalenia logistyki dystrybucji w ECD……….64


Zakończenie……….67
Literatura……….68
Spis tabel ……….70
Spis rysunków……….71

Oceń