Problemy rodzin wielodzietnych z chorobą alkoholową Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Rodzina w literaturze przedmiotu

1. Pojmowanie rodziny
2. Funkcje rodziny
3. Typy rodzin i ich charakterystyka

Rozdział II
Alkoholizm jako zjawisko społeczne

1. Wyjaśnienia terminologiczne
2. Przyczyny alkoholizmu
3. Fazy choroby alkoholowej
4. Specyfika rodziny dotkniętej chorobą alkoholową

Rozdział III
Metodologia badań własnych

1. Przedmiot, cel i problematyka badawcza
2. Metody i techniki badań
3. Teren i przebieg badań

Rozdział IV
Analiza zebranego materiału badawczego

1. Warunki w jakich żyją wielodzietne rodziny z chorobą alkoholową
2. Zachowania przejawiane przez osoby z chorobą alkoholową w rodzinie wielodzietnej
3. Reakcja członków rodziny wielodzietnej zachowanie alkoholika
4. Trudności życiowe na jakie napotyka rodzina wielodzietna z problemem alkoholowym
5. Pomoc i jaką uzyskują rodziny wielodzietne z chorobą alkoholową

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

Oceń