Problemy spoleczno-gospodarcze wspólczesnych rolników. 4.16/5 (25)

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………. 3

Rozdział I.
Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej

1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów ………. 5
1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej ……….12

Rozdział II.
Istota i charakter rolnictwa

2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa ………. 16
2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa ……….19

Rozdział III.
Charakterystyka powiatów: mysliborski, pyrzycki, choszczenski oraz stargardzki województwa zachodniopomorskiego

3.1. Charakterystyka powiatów ………. 27
3.2. Struktura przestrzenna powiatów ……….30
3.3. Stan i struktura ludnosci ………. 33
3.3.1. Wiek ludnosci ………. 35
3.3.2. Stan cywilny ……….36
3.4. Poziom wyksztalcenia ………. 37
3.5. Źródło utrzymania ludnosci ………. 38
3.6. Rolnicze uzytkowanie ziemi ………. 39
3.7. Analiza struktury powierzchni zasiewów uzytków rolnych ………. 41
3.8. Analiza struktury poglowia zwierzat gospodarczych i produkcji ……….44
3.9. Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych badanych powiatów ……….50
3.9.1 Wydatki poniesione przez gospodarstwa rolne na cele inwestycyjne i produkcyjne ……….54
3.9.2. Splaty kredytów i pozyczek oraz stan zadłużenia gospodarstw ……….58

Rozdział IV.
Ocena problemów spoleczno zawodowych wspólczesnych rolników

4.1. Analiza spoleczno zawodowa rolników ………. 60
4.2. Propozycje usprawnien polityki rolnej i sytuacji wspólczesnych rolników ……….61

Rozdział V.
Metodologia badan

5.1. Badania wlasne ………. 69
5.2. Wnioski koncowe ……….87

Zakończenie ………. 91
Bibliografia ………. 93
Spis aneksów ……….96
Spis tabel ………. 96
Spis wykresów ……….97

Oceń