Problemy używek w świetle doświadczeń podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w XYZ 4.67/5 (27)

5 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………. 4

Rozdział I
Problematyka badawcza przedmiotu………. 7

1.1. Pojęcie: uzależnienie fizyczne i psychiczne, uzależnienie a przyzwyczajenie………. 8
1.2. Historia uzależnień………. 9
1.3. Rodzaje używek ……….11
1.4. Zjawisko uzależnień w kraju i za granicą ……….22
1.5. Programy naprawy uzależnień ……….25
1.6. Pomoc dla osób uzależnionych ……….28

Rozdział II
Charakterystyka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w XYZ………. 30

Rozdział III
Cel i przedmiot badań………. 31

1. Problematyka pracy dyplomowej……….31
2. Cel i przedmiot badań………. 32
3. Problemy badawcze………. 32
4. Metody i techniki i narzędzia badawcze………. 35
5. Charakterystyka grupy podopiecznych Ośrodka………. 42

Rozdział IV
Problemy używek w świetle doświadczeń podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w XYZ……….43

5. 1.Nikotyna i narkotyki ‚miękkie’………. 44
5. 2. Narkotyki twarde ……….45
5. 3. Konopie indyjskie – stopień uzależniena wpływ na organizm ……….45
5. 5. Zażywanie narkotyków a pozycja społeczna w grupie………. 47
5. 6. Opinie na temat isób uzależnioncyh ……….47
5. 7.Znajomośc używek i informacji o nich………. 48
5. 8. Przyczyny uzależnienia ……….49
5. 9. Wiedza na temat gdzie szukać pomocy ……….50
5. 10. Stopień demoralizacji osób uzależniony ……….52
5. 11. Kontakty rodzinne a uzależnienie ……….52
5. 12. Spojrzenie na przyszłość ……….54
5. 13. Skutki przedawkowania ……….55

Zakończenie………. 61
Bibliografia………. 63
Aneks ……….65


Oceń