Problemy używek w świetle doswiadczen podopiecznych Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w XYZ


Wstęp………. 4

Rozdzial I
Problematyka badawcza przedmiotu………. 7

1.1. Pojecie: uzaleznienie fizyczne i psychiczne, uzaleznienie a przyzwyczajenie………. 8
1.2. Historia uzaleznien………. 9
1.3. Rodzaje używek ……….11
1.4. Zjawisko uzaleznien w kraju i za granica ……….22
1.5. Programy naprawy uzaleznien ……….25
1.6. Pomoc dla osób uzaleznionych ……….28

Rozdzial II
Charakterystyka Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w XYZ………. 30

Rozdzial III
Cel i przedmiot badan………. 31

1. Problematyka pracy dyplomowej……….31
2. Cel i przedmiot badan………. 32
3. Problemy badawcze………. 32
4. Metody i techniki i narzedzia badawcze………. 35
5. Charakterystyka grupy podopiecznych Osrodka………. 42

Rozdzial IV
Problemy używek w świetle doswiadczen podopiecznych Mlodziezowego Osrodka Socjoterapii w XYZ……….43

5. 1.Nikotyna i narkotyki ‚miekkie’………. 44
5. 2. Narkotyki twarde ……….45
5. 3. Konopie indyjskie – stopien uzalezniena wpływ na organizm ……….45
5. 5. Zazywanie narkotyków a pozycja spoleczna w grupie………. 47
5. 6. Opinie na temat isób uzaleznioncyh ……….47
5. 7.Znajomosc używek i informacji o nich………. 48
5. 8. Przyczyny uzaleznienia ……….49
5. 9. Wiedza na temat gdzie szukac pomocy ……….50
5. 10. Stopien demoralizacji osób uzalezniony ……….52
5. 11. Kontakty rodzinne a uzaleznienie ……….52
5. 12. Spojrzenie na przyszlosc ……….54
5. 13. Skutki przedawkowania ……….55

Zakończenie………. 61
Bibliografia………. 63
Aneks ……….65


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>