Problemy zarządzania malymi i srednimi firmami w Polsce na przykładzie XYZ.


Wstęp………1

Rozdzial 1
Zarządzanie – istota i proces zarządzania………3

1.1. Zdefiniowanie kluczowych pojec……….3
1.2. Podejmowanie decyzji i narzedzia zarządzania………4
1.2.1. Planowanie………7
1.2.2. Organizowanie………8
1.2.3. Zapewnienie obsady kadrowej………8
1.2.4. Kierowanie w wezszym znaczeniu………8
1.2.5. Kontrola………9
1.3. Formy, rodzaje i typy przedsiebiorstw (typologia przedsiebiorstw)………10
1.3.1. Klasyfikacja z punktu widzenia ich wlasnosci……….10
1.3.2. Prawne formy przedsiebiorstw……….18
1.3.3. Przedsiębiorstwa gieldowe i pozagieldowe……….26
1.3.4. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia rodzaju ich działalnosci………28
1.3.5. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia ich terytorialnego rozczlonkowania………29
1.3.6. Klasyfikacja przedsiebiorstw z punktu widzenia zakresu ich internacjonalizacji………30
1.3.7. Koncernowe i holdingowe formy przedsiebiorstw………32


Rozdzial 2
Problemy zarządzania przedsiębiorstwem………40

2.1. Powstanie konfliktów wewnetrznych………40
2.2. Bledy kierownictwa………45
2.3. Bledy w komunikacji interpersonalnej……….49
2.4. Inne problemy zarządzania……….53


Rozdzial 3
Problemy zarządzania malym przedsiebiorstwem na przykładzie firmy
XYZ………56

3.1. Charakterystyka działalności Agencji Wydawniczo-Reklamowej XYZ………56
3.2. Problemy zarządzania Agencja Reklamowa XYZ………62


Zakończenie………71
Bibliografia………73

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>