Proces kształtowania bezpieczenstwa publicznego na przykładzie funkcjonowania organizacji Strazy Miejskiej.

 


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Bezpieczeństwo publiczne.

1.1. Pojecie „bezpieczenstwa publicznego……… 8
1.2. Kwestia bezpieczenstwa publicznego w Polsce po 1989 roku……… 11
1.3. Instytucje panstwowe i samorządu lokalnego odpowiadajace za bezpieczenstwo publiczne……… 13

Rozdzial II.
Straz miejska jako instytucja stojaca na strazy bezpieczenstwa publicznego.

2.1. Historia powstania strazy miejskiej oraz panstwowe akty prawne regulujace jej dzialalnosc……… 19
2.2. Funkcja kontrolna samorządu lokalnego wobec strazy miejskiej……… 24
2.3. Struktura strazy miejskiej……… 26
2.4. Umundurowanie, legitymacja i znaki identyfikacyjne strazników miejskich……… 30

Rozdzial III.
Działania strazy miejskiej.

3.1. Wspólpraca strazy gminnych z jednostkami Policji……… 40
3.2. Inicjatywy strazy gminnych, miejskich dla bezpieczenstwa obywateli……… 44
3.3. Praktyczne formy interwencji strony strazy miejskiej……… 48

Rozdzial IV.
Ekonomiczny aspekt funkcjonowania strazy miejskiej na tle wydatków na tworzenie bezpieczenstwa publicznego w Polsce.

4.1. Wydatki budżetu państwa na poprawe bezpieczenstwa……… 49
4.2. Finansowanie strazy miejskich……… 55

Zakończenie……… 58
Bibliografia……… 59


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>