Proces wypalenia zawodowego u nauczycieli.

Wstęp…………2

Rozdzial I
Problem wypalenia zawodowego w ujęciu teoretycznym.

1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………4
1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………8
1.3. Proces wypalenia zawodowego, stadia i czesci skladowe…………10
1.4. Przyczyny wypalenia zawodowego…………12
1.5. Praca jako źródłostresu…………18


Rozdzial II
Stres i wypalenie zawodowe wśród nauczycieli.

2.1. Specyfika pracy nauczyciela jako zawodu podatnego na wypalenie zawodowe…………25
2.2. Konsekwencje wypalenia zawodowego nauczycieli…………30
2.3. Stres chroniczny a stres zawodowy – koncepcje stresu zawodowego…………35
2.4. Metody prewencji stresu…………37


Rozdzial III
Problem wypalenia zawodowego nauczycieli w świetle badan wlasnych.

3.1. Metodologia badan wlasnych…………44
3.2. Cel badan i charakterystyka badanej próby…………49
3.3. Przyczyny wypalenia zawodowego nauczycieli…………53
3.4. Objawy i konsekwencje wypalenia zawodowego nauczycieli…………54
3.5. Poziom motywacji w odniesieniu do wykonywanego zawodu…………59
3.6. Czynniki majace decydujacy wpływa na proces wypalania się zawodowego nauczycieli…………62


Zakończenie…………65
Bibliografia…………67
Spis wykresów…………70
Aneks…………71

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>