Procesy rekrutacji i selekcji pracowników w Agencji Pośrednictwa Pracy

Wstęp……….3

Rozdział 1
Problematyka procesów rekrutacji w literaturze przedmiotu.
      1.1 Pojęcie i istota rekrutacji we współczesnych przedsiębiorstwach………. 5
1.2 Przygotowanie procesu rekrutacji ……….7
1.3 Źródła, rodzaje i metody rekrutacji………. 9
1.3.1 Rekrutacja wewnętrzna ……….9
1.2 Rekrutacja zewnętrzna ……….10

Rozdział 2
Problematyka selekcji pracowników w literaturze przedmiotu.
      2.1 Pojęcie i istota selekcji procesów selekcji pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach……….. 13
2.2 Strategie selekcyjne ……….13
2.3 Wybór metod selekcji ……….13
2.3.1 Analiza życiorysu, formularzy aplikacyjnych ……….14
2.3.2 Rozmowy kwalifikacyjne………. 15
2.3.3 Referencje………. 17
2.3.4 Testy psychologiczne………. 17
2.3.5 Assessment Center ( ośrodek oceny, centrum oceny )………. 18
2.3.6 Badania lekarskie ……….18
2.4 Adaptacja nowych pracowników………. 19

Rozdział 3
Funkcjonowanie agencji pośrednictwa pracy w Polsce
      3.1 Przebieg procedur rejestracyjnych agencji zatrudnienia w Polsce ……….24
3.1.1 Złożenie wniosku o wydanie certyfikatu umożliwiającego prowadzenie agencji zatrudnienia ……….24
3.1.2 Ocena prawna, formalna i materialna wniosku o wpis do rejestru agencji pośrednictwa pracy………. 26
3.1.3 Wpis do rejestru podmiotów prowadzących biura pośrednictwa pracy………. 26
3.1.4 Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej (rejestru agencji zatrudnienia)………. 26
3.2 Charakterystyka Agencji Pośrednictwa Pracy XYZ……….26

Rozdział 4
Analiza procesów rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie agencji pośrednictwa pracy monika
      4.1 Analiza rekrutacji na wybranym przykładzie………. 32
4.2 Analiza selekcji na wybranym przykładzie ……….35

Zakończenie ……….37
Bibliografia………. 40
Spis rysunków ……….42
Spis tabel………. 42
Spis załączników………. 42