Produkty bankowe w dobie kryzysu finansowego.

Wstęp ……….3
Wykaz skrótów powolywanych aktów prawnych………. 4

Rozdzial I.
Funkcjonowanie bankowosci w Polsce

1.1 Podstawy prawne funkcjonowania systemu bankowego w Polsce………. 7
1.2 Rodzaje banków w Polsce ……….12
1.3 Nadzór nad systemem bankowym w Polsce………. 17
1.4 Czynnosci bankowe ……….19
1.5 Wpływ rekomendacji na funkcjonowanie banków w kryzysie………. 20
1.6 Problem parabanków w Polsce 24


Rozdzial II.
Produkty bankowe

2.1 Klasyczne produkty bankowe………. 28
2.1.1 Produkty depozytowe ……….30
2.1.2 Produkty kredytowe
2.1.3 Produkty dodatkowe ……….38
2.2 Wybrane produkty bankowe z doby kryzysu ……….42
2.2.1 Produkty bancassurance ……….42
2.2.2 Produkty ustrukturyzowane ……….45
2.2.3 Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych………. 46
2.2.4 Certyfikaty inwestycyjne ……….49


Rozdzial III.
Wybrane aspekty dystrybucji produktów bankowych

3.1 Kanały dystrybucji ……….51
3.2 Specyfika i zadania promocji produktów bankowych ……….53
3.3 Reklama produktów bankowych ……….56
3.4 Sprzedaz osobista jako glówna forma promocji oferty banku………. 58
3.5 Public relations banku ……….62
3.6 Rzetelnosc reklamy bankowej – klauzule niedozwolone ……….65


Rozdzial IV.
Studium przypadku

4.1 Opis produktu banku………. 68
4.2 Promocja i reklama………. 70
4.3 Wyniki rynkowe na sprzedazy ……….71
4.4 Wnioski ……….74


Zakończenie ……….76
Literatura cytowana ……….77
Pozostale zródla ……….79
Zalaczniki ……….80


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>