Produkty i usługi firmy leasingowej na podstawie centrum leasingu i finansów XYZ

7 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp ……… 3

Rozdział 1.
Geneza i rozwój instytucji leasingu

1.1. Powstanie rynku leasingowego ……… 7
1.2. Leasing na świecie ………8


Rozdział 2.
Ewolucja rynku usług leasingowych w Polsce

2.1. Rozwój leasingu w Polsce ……… 13
2.2. Uwarunkowania cywilnoprawne leasingu w świetle prawa polskiego ……… 23


Rozdział 3.
Powstanie i rozwój firmy leasingowejXYZ.

3.1. Historia powstania XYZ. ……… 27
3.2. Obszar działalności firmy XYZ. ……… 28


Rozdział 4.
Produkty i procedury działania w firmie leasingowej XYZ.

4.1. Produkty firmy XYZ ……… 29
4.2. Procedury zawierania umów leasingowych&ensp w firmie XYZ . ……… 34


Rozdział 5.
Finansowo-podatkowe aspekty leasingu

5.1. Leasing a kredyt bankowy ……… 37
5.2. Podatek od towarów i usług oraz akcyza a leasing ……… 43


Zakończenie ……… 47
Bibliografia ……… 50