Profilaktyka agresji i przemocy w szkolach

Wstęp

Rozdzial I
Agresja i przemoc jako wyraz zaburzen emocjonalnych – stan zagadnienia w literaturze

1.1. Klasyfikacja agresji i przemocy
1.2. Źródła agresji i przemocy
a) teoria instynktu
b) teoria frustracji
c) teoria społecznego uczenia sie
1.3. Przejawy i formy agresji i przemocy


Rozdzial II Metodologiczne i organizacyjne zalozenia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan
2.2. Problematyka badawcza
2.3. Metody techniki, narzedzia badawcze
2.4. Organizacja i przebieg badan
2.5. Definicje teoretyczne wazniejszych pojec


Rozdzial III
Uwarunkowania agresji i przemocy jako wyraz zaburzen emocjonalnych u dzieci i mlodziezy

3.1. Spoleczno – kulturowe uwarunkowania agresji i przemocy
a) środowisko rodzinne
b) szkola i grupy rówiesnicze
c) spoleczenstwo
d) mass media
e) wlasciwosci psychospołeczne i konsekwencji funkcjonowania w roli sprawcy agresji i przemocy szkolnej


Rozdzial IV
Skale i rozmiary zjawiska – przeglad badan nad agresja i przemoca w szkole

4.1. Polska
4.2. Europa


Rozdzial V
Mozliwe zabiegi i przedsiewziecia rodziców i szkoly wobec zjawiska agresji

5.1. Prewencja
5.2. Interwencja
5.3. Terapia


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>