Programy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim

Wstęp.

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka bezrobocia.

1.1. Pojecie bezrobocia i jego geneza.
1.2. Rodzaje bezrobocia.
1.3. Instrumenty rynku pracy.
1.4. Elementy elastycznosci rynku pracy.
1.5. Polityka państwa na rynku pracy w Polsce.


Rozdzial II.
Bezrobocie w powiecie olawskim.

2.1. Ogólna charakterystyka bezrobocia w gminie.
2.3. Stopa i struktura bezrobocia w powiecie olawskim.
2.4. Czynne formy promocji zatrudnienia w powiecie olawskim.
2.5.Formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie olawskim.
2.6. Rola Powiatowego Urzędu Pracy w przeciwdzialaniu bezrobociu w powiecie olawskim.


Rozdzial III.
Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia.

3.1. Społeczne skutki bezrobocia.
3.2. Ekonomiczne skutki bezrobocia.
3.3. Formy przeciwdziałania skutkom bezrobocia.
3.4. Czynne formy promocji zatrudnienia.
3.5. Stawki oraz wysokość wyplacanych zasilków.
3.6.Formy działania instytucji oraz samorządu lokalnego w zwalczaniu skutków bezrobocia.


Zakończenie.
Bibliografia.
Spis tabel, rysunków, diagramów i wykresów.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>