Projekt i wykonanie stanowiska do termoformowania przedniej szyby pojazdu Hussar Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

1. Wstęp……….7

2. Cel pracy

2.1. Przyjęte założenia………. 8


3. Przegląd rodzajów termoformowania………. 9

4. Dobór materiału………. 15

4.1. Właściwości Polimetakrylanu metylu (PMMA)………. 15
4.2. Obróbka PMMA ……….16


5. Źródła ciepła

5.1. Metody przekazywania ciepła ……….17
5.2. Energia potrzebna do ogrzania materiału……….. 17
5.3. Obliczenia energii potrzebnej do ogrzania plexi do temperatury formowania ……….18
5.4. Ostateczny wybór źródła ciepła………. 20


6. Stanowisko do termoformowania – projekt wstępny

6.1. Projekt oraz wykonanie formy………. 21
6.2. Problemy związane z wykonaniem formy ……….26
6.3. Proces obróbki………. 27
6.4. Projekt oraz wykonanie podstawy ……….34
6.5. Projekt układu pneumatycznego………. 37


7. Próby termoformowania

7.1 Obliczenia odkształcenia materiału……….38
7.2. Zamocowanie materiału………. 38
7.3. Rejestracja zmian temperatury ……….40
7.4. Montaż szyby ……….42


8. Koszt wykonania stanowiska ……….42

Wnioski ……….43
Podsumowanie ……….44
Bibliografia ……….45
Spis rysunków………. 46
Załączniki ……….47

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie