Projekt koncepcyjny wykorzystania kompaktowej biogazowni w małym gospodarstwie rolniczym 4/5 (1)

7 kwietnia 2020 0 Przez administrator

Wprowadzenie………. 2

1. Kompaktowa biogazownia ARTI – opis technologii ………. 3

2. Istota posiadania kompaktowej biogazowni ………. 6

3. Fermentacja beztlenowa
3.1 Biogaz – produkt fermentacji anaerobowej………. 8
3.2 Podstawowe parametry procesu fermentacji………. 9

4. Uzysk i wykorzystanie biogazu z biogazowni ARTI………. 14

5. Podsumowanie i wnioski………. 17

6. Przekuć teorię w praktykę ………. 18

Literatura ………. 19
Wykaz figur ………. 20
Wykaz tabel ………. 21

Oceń