Projekt metody do diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie z branzy energetycznej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 października 2020 0 Przez administrator


Wstep……….6

Rozdzial I
Znaczenie jakosci i zarzadzania jakoscia systemów produkcyjnych

1.1 Definicje jakosci ……….7
1.2 Rozwój koncepcji zwiazanych z jakoscia………. 8
1.3 Normy ISO serii 9000……….. 10
1.4 Strategie TQM ……….13
1.5 Metody diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w firmie……….. 16
1.5.1 Audyty………. 16
1.5.2 Polska Nagroda Jakosci………. 17
1.5.3 Nagroda im Deminga ……….23
1.5.4 Europejski Nagroda jakosci………. 24


Rozdzial II
Charakterystyka przedsiebiorstwa ……….29

2.1 Oferta ……….29
2.2 Produkcja ……….30
2.3 Organizacja przedsiebiorstwa……….. 30
2.4 Zarzadzanie przedsiebiorstwem………. 32
2.4.1 Przywództwo ……….32
2.4.2 Polityka i strategia ……….32
2.4.3 Zarzadzanie ludzmi ……….33
2.4.4 Satysfakcja pracowników ……….34
2.4.5 Wspólpraca z otoczeniem ……….35
2.4.6 Zarzadzanie zasobami i partnerstwo………. 35
2.4.7 Zarzadzanie systemami procesami i zmianami………. 36
2.4.8 Satysfakcja klientów ……….37
2.5 Analiza SWOT………. 37


Rozdzial III
Projekt metody do diagnozy stanu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie.

3.1 Cele i zalozenia projektu ……….39
3.2 Harmonogram realizacji projektu………. 39
3.3 Projekt kwestionariusza ……….39
3.3.1 Przywództwo ……….40
3.3.2 Polityka i strategia………. 41
3.3.3 Zarzadzanie ludzmi ……….41
3.3.4 Satysfakcja pracowników………. 42
3.3.5 Wspólpraca z otoczeniem………. 43
3.3.6 Zarzadzanie zasobami i partnerstwo ……….44
3.3.7 Zarzadzanie procesami, systemami i zmianami………. 45
3.3.8 Satysfakcja klientów ……….45
3.3.9 Efekty koncowe ……….46
3.4 Ocena stanu zarzadzania jakoscia w przedsiebiorstwie……….. 48
3.4.1 Analiza wyników dla poszczególnych kryteriów………. 62
3.4.2 Analiza mocnych stron i obszarów do doskonalenia………. 70


Rozdzial IV
Ocena efektywnosci proponowanego rozwiazania

4.1 Szacowane koszty kwestionariusza i przeprowadzenia oceny……….. 73
4.2 Korzysci wynikajace z proponowanego rozwiazania………. 73


Wnioski koncowe ……….75
Bibliografia ……….76
Spis Rysunków………. 78
Spis Tabel ……….79

Oceń