Projekt modernizacji procesu produkcyjnego w wybranym przedsiebiorstwie branzy hutniczej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep………2

Rozdzial I
Przeglad literatury w zakresie produkcji

1.1 Istota i funkcje zarzadzania produkcja ………4
1.2 Typy produkcji i procesów ………8
1.3 Tradycyjne podejscie do zarzadzania produkcja (funkcjonalne)……… 11
1.4 Specyfika zarzadzania procesowego ………15
1.5 System zarzadzania produkcja……… 20

Rozdzial II
Badania wlasne

2.1 Opis badanego przedsiebiorstwa ………23
2.2 Wybór celu i przedmiotu badania……… 30
2.3 Rejestracja stanu faktycznego (technika kartowania)……… 34
2.4 Krytyczna analiza i ocena stanu faktycznego ………38
2.5 Projekt modernizacji procesu ………41

Rozdzial III
Analiza wplywu modernizacji na przebieg procesu

3.1 Wprowadzenie w zycie zaprojektowanego usprawnienia ………43
3.2. Karta procesu……… 50
3.3. Technika kartowania, a przebieg procesu produkcyjnego ………52
3.4. Etapy krytycznej analizy i oceny przebiegu procesu produkcyjnego……… 53

Podsumowanie ………58
Korzysci z usprawnienia ………58
Wnioski wlasne ………59
Bibliografia ………60

Oceń