Projekt przewozu ładunków niebezpiecznych na trasie północ-południe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

3 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp…………3

Rozdział 1
Transport – definicje i rodzaje

1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu………… 5
1.2. Udział poszczególnych gałęzi transportu w Polsce…………9
1.3. Ogólna specyfika transportu drogowego…………13


Rozdział 2
Specyfika przewozów ładunków niebezpiecznych

2.1. Ramy prawne drogowego transportu ładunków niebezpiecznych (ADR)………… 20
2.2. Identyfikacja klas zagrożeń ładunków niebezpiecznych …………25
2.3. Działania przy przewozie ładunków niebezpiecznych …………28
2.4. Zachowania uczestników procesu przewożenia ładunków niebezpiecznych………… 31


Rozdział 3
Założenia do projektu przewozu materiałów niebezpiecznych

3.1. Charakterystyka obszaru transportowego …………35
3.2. Charakterystyka środków transportowych wykorzystanych w zadaniu przewozowym………… 37
3.3. Warianty realizacji zadania przewozowego …………39


Rozdział 4
Analiza efektywności realizowanych przewozów

4.1. Kryteria wyboru najkorzystniejszego wariantu zadania transportowego…………41
4.2. Transport samochodowy relacji Gdańsk-Katowice…………43
4.3. Transport kolejowy relacji Gdańsk-Katowice…………48
3.4. Analiza porównawcza wariantów przewozu…………51


Zakończenie………… 53
Bibliografia………… 56
Spis rysunków………… 61
Spis tabel …………62
Aneks …………63

Oceń