Projekt przewozu ładunku niebezpiecznego klasy 2 na przykładzie cysterny

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp ……….2

Rozdział I
Charakterystyka procesu transportowego ładunków niebezpiecznych

1.1 Pojęcie transportu drogowego………. 4
1.1.1 Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego……….. 5
1.1.2 Techniki wykorzystywane w transporcie drogowym ……….8
1.2 Definicje i klasyfikacja towarów niebezpiecznych ……….11
1.3 Organizacja przewozu ładunków niebezpiecznych ……….18

Rozdział II
Akty prawne i normatywy w przewozach ładunków niebezpiecznych

2.1 Dokumenty wymagane podczas przewozu………. 21
2.1.1 Dokument przewozowy………. 21
2.1.2 Certyfikat pakowania dużego kontenera lub pojazdu ……….23
2.1.3 Kopia świadectwa dopuszczenia ……….26
2.2 Środki transportu przeznaczone do przewozu ładunków niebezpiecznych ……….28
2.2.1 Wymagania konstrukcyjne dla EX/II, EX/III, FL, AT, OX……….. 28
2.2.2 Wymagania dodatkowe dotyczące konstrukcji nadwozi pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych ……….30
2.3 Przepisy dotyczące przewozu w cysternach ……….33
2.3.1 Warunki użycia cystern oraz wyposażenie obsługowe i bezpieczeństwa cystern………. 33
2.3.2 Sposoby napełniania i opróżniania cystern ……….35
2.3.3 Zachowanie się pojazdu cysterny podczas przewozu towarów………. 37

Rozdział III
Projekt przewozu gazu na przykładzie cysterny

3.1. Niezbędne dokumenty do przewozu ……….39
3.2. Instrukcja czynności wykonywanych w razie wypadku lub zagrożenia………. 43
3.3. Trasa przewozu……….48
3.4. Praktyczne zastosowanie rozwiązań………. 53

Zakończenie……….63
Bibliografia………. 65
Spis tabel i rysunków ……….69