Projekt usprawnień logistyki magazynowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp ………..2

Rozdział I
Koncepcja rozwoju logistyki magazynowej jako element systemu logistycznego

1.1. Logistyka – pojęcia podstawowe ………..4
1.2. Magazyn , zapasy i logistyka magazynowa ………..8
1.3. Metody poprawy efektywności procesu logistycznego w magazynie……….. 13
1.3.1. Outsourcing logistyki ………..13
1.3.2. Inteligentny magazyn – Autostore ………..17
1.3.3. Systemy Radio-Frequency Identification……….. 19

Rozdział II
Analiza i ocena obecnego stanu w firmie DHL

2.1 Charakterystyka ogólna przedsiębiorstwa i przedmiot działalności……….. 25
2.2 Analiza strategiczna SWOT……….. 26
2.3 Omówienie istniejącej logistyki magazynowej……….. 30

Rozdzial III
Projekt usprawnień logityki magazynowej

3.1 Projekt poprawy efektywności logistyki magazynowej – ogólne założenie dla magazynu ………..34
3.2. Dobór pojazdów i ładunki paletowe ………..38

Zakończenie……….. 43
Bibliografia ………..48
Spis rysunków, tabel, wykresów ………..51

Oceń