Projekt usprawnienia procesów logistycznych na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

13 października 2020 0 Przez administrator


Wstęp……….. 6

Rozdział I
Istota i znaczenie procesów logistycznych

1.1. Ogólna charakterystyka procesów logistycznych……….. 8
1.2. Rodzaje procesów logistycznych ………..12
1.3. Etapy i kierunki rozwoju logistyki……….. 17


Rozdział II
Metodyka opisowa

2.1. Przedmiot i cel badań……….. 22
2.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze……….. 23
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze……….. 25
2.4. Organizacja terenu badań ………..26


Rozdział III
Procesy logistyczne

3.1. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym ………..28
3.2. Identyfikacja procesów w przedsiębiorstwie ………..31
3.3. Wskaźniki i mierniki procesów logistycznych ………..36


Rozdział IV
Projekt usprawnienia procesów logistycznych

4.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego……….. 43
4.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie XYZ……….. 44
4.3. Propozycje usprawnień……….. 48


Zakończenie ………..58
Bibliografia……….. 59
Książki i czasopisma ………..59
Źródła internetowe ………..62
Wykaz tabel……….. 64
Wykaz rysunków……… 66

Oceń