Projekt wyposazenia maszynowego obory dla krów


Cel i zakres pracy
Wstęp

Rozdzial I.
Wyposazenie maszynowe gospodarstwa

1.1. Wyposazenie sluzace do dojenia krów
1.2. Wyposazenie sluzace do karmienia krów
1.3. Wyposazenie sluzace do usuwania obornika
1.4. Pozostale wyposazenie maszynowe
1.5. Wymogi co do rozwiazan technicznych zastosowanych w oborze


Rozdzial II.
Charakterystyka gospodarstwa rolniczego Pana XYZ

2.1. Ogólne informacje o gospodarstwie
2.2. Uzytkowanie ziemi w gospodarstwie
2.3. Jakość gleb w gospodarstwie
2.4. Budynki i budowle znajdujace się w gospodarstwie
2.5. Wyposazenie gospodarstwa w sile pociagowa i srodki transportu
2.6. Analiza SWOT gospodarstwa rolnego Pana


Rozdzial III.
Projekt wyposazenia maszynowego obory dla krów gospodarstwa pana XYZ

3.1. Projekt obory dla krów
3.2. Projekt wyposazenia maszynowego obory dla krów


Zakończenie
Wnioski
Bibliografia
Spis tabel, rysunków, map


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>