Promocja środków kosmetycznych na przykładzie XYZ


Rozdzial I.
Polityka promocyjna w przedsiębiorstwie

1. Istota i znaczenie promocji
2. Etapy tworzenia programu promocyjnego
2.1. Formulowanie celów polityki promocyjnej
2.2. Wybór form promocji a inne elementy marketingu mix
2.3. Ustalanie constansów promocyjnych
2.4. Ustalenie budżetu promocyjnego


Rozdzial II.
Narzedzia promocji-mix

1. Reklama jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem
2. Sprzedaz osobista
3. Promocja dodatkowa
4. Propaganda marketingowa (public relations)
5. Sponsoring


Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>