Promocja Uslug Turystycznych na przykładzie biura podrózy ‚Panorama – Tour’


Wstęp

Rozdzial I
Turystyka

1. Geneza turystyki
2. Funkcje turystyki
3. Uslugi turystyczne
4. Czynniki wpływajace na rozwój turystyki


Rozdzial II
Marketing w turystyce

1. Charakterystyka marketingu
2. Rola marketingu
3. Uslugi a marketing mix
4. Koncepcje marketingu
5. Promocja


Rozdzial III
Promocja w turystyce

1. Charakterystyka Biura Podrózy ‚Panorama – Tour’
2. Charakterystyka usług oferowanych przez Biuro Podrózy ‚Panorama – Tour’
3. Stosowane metody promocji przez Biuro Podrózy ‚Panorama – Tour’


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>