Promocja w salonach samochodowych na przykładzie Fiat Auto Poland


Wstęp………2

Rozdzial I
Determinaty zachowania nabywców

1.1. Proces zachowania nabywców – istota i etapy………3
1.1.1. Uswiadomienie potrzeby………4
1.1.2. Identyfikacja sposobów zaspokojenia potrzeby………5
1.1.3. Ocena alternatyw wyboru………7
1.1.4. Wybór i zakup produktu………8
1.1.5. Ocena i gromadzenie doswiadczen………9
1.2. Czynniki wpływajace na zachowanie nabywcy………12
1.2.1. Wpływy sytuacyjne………14
1.2.2. Wpływy psychologiczne………14
1.2.3. Wpływy spoleczno kulturowe………21


Rozdzial II
Promocja sprzedaży narzedziem kształtowania zachowania nabywców

2.1. Elementy marketingu mix………4
2.1.1. Podkompozycja produktu………27
2.1.2. Podkompozycja ceny………31
2.1.3. Podkompozycja dystrybucji………34
2.1.4. Podkompozycja promocji………36
2.2. Cele i zadania promocji sprzedazy………40
2.3. Instrumenty promocji konsumenckiej………44


Rozdzial III
Działalność promocyjna na podstawie Fiat Auto Poland

3.1 Historia motoryzacji w Polsce………55
3.2. Historia Fiata………62
3.3. Rynek motoryzacyjny w Polsce………69
3.3.1. Polska na tle Europy………69
3.3.2. Produkcja lokalna i import………70
3.3.3. Segmentacja rynku i srednia cena sprzedazy………71
3.3.4. Ranking firm………72
3.3.5. Ranking modeli………74
3.4. Sprzedaz Fiata w Polsce………75
3.5. Promocje Fiat Auto Poland………77


Zakończenie………81

Bibliografia………82

Spis tabel i rysunków………83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>