Propozycja gier dydaktycznych dla dzieci piecioletnich


Wstęp

1. Uzasadnienie tematu……….3
2. Cel i zakres pracy……….3


Rozdzial I

Gry dydaktyczne jako formy rozwoju dzieci piecioletnich
1.1. Pojecie „gra dydaktyczna w świetle literatury……….5
1.2. Funkcje gier dydaktycznych……….7
1.3. Rodzaje gier dydaktycznych dla dzieci piecioletnich……….8


Rozdzial II
Metodologiczne podstawy pracy

2.1. Problemy, hipotezy badawcze, zmienne i wskazniki……….12
2.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….15
2.3. Organizacja i przedmiot badan……….17


Rozdzial III
Kontakty z grami dydaktycznymi dzieci piecioletnich

3.1. Kontakty gier dydaktycznych dla dzieci piecioletnich w domu, w przedszkolu, w sklepie i w internecie……….18
3.2. Rodzaje gier dydaktycznych wystepujacych w domu, w przedszkolu, w sklepie, w internecie……….22
3.3. Zadowolenie ze stosowania gier dydaktycznych przez dzieci piecioletnie……….26
3.4. Korzysci wynikajace ze stosowania gier dydaktycznych u dzieci piecioletnich……….27
3.5. Niedogodnosci z korzystania z gier dydaktycznych u dzieci piecioletnich……….29
3.6. Bariery ze stosowania gier dydaktycznych u dzieci piecioletnich……….30


Podsumowanie……….32
Bibliografia……….34
Aneks……….35


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>