Propozycje zajęć z edukacji regionalnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym mieszkajacych w Zabrzu

 


Wstęp

Czesc I
1. Edukacja regionalna jako przedmiot nauczania.

1.1. Istota edukacji regionalnej……… 6
1.2. Kształtowanie przynaleznosci do regionu jako odbudowanie wartosci……… 7
1.3. Próby zainteresowania nauczycieli edukacja regionalna……… 8
2. Programy edukacji regionalnej ………9
2.1. Dokumenty ministerialne traktujace o edukacji regionalnej……… 9
2.2. Możliwościtworzenia programów szkolnych w zakresię edukacji regionalnej ………10
3. Zabrze i jego dzielnica Mikulczyce jako atrakcyjne miejsce ………13
3.1. Wybrane zagadnienia z historii Zabrza ………13
3.2. Zabrzanskie obiekty zabytkowe……… 17
3.3. Miejscowe legendy ………22
3.4. Instytucje kulturalno-oswiatowe na terenie Zabrza……… 24
3.5. Inne informacje dotyczace Zabrza ………30


Czesc II
1. Tok postępowania nad opracowaniem propozycji zajęć z edukacji regionalnej poswieconych miastu Zabrze

2. Harmonogram postępowania zmierzajacy do opracowania propozycji zajęć regionalnych w szkolach zabrzanskich ………37


Czesc III
1. Przebieg czynnosci przygotowawczych, poprzedzajacych opracowanie scenariuszy zajęć o Zabrzu.

1.1. Sprawozdanie z wywiadu z zabrzanskim przewodnikiem ………39
1.2. Sprawozdanie z pracy nad redakcja scenariuszy zajęć poswieconych Zabrzu……… 42
2. Cykl zajęć dla uczniów II klasy szkoly podstawowej poswieconych Zabrzu ………43
2.1. Propozycja zapoznania z herbem, flaga, hejnalem i patronem Zabrza ……… 43
2.2. Propozycja zapoznania z historia Zabrza oraz nazwami ulic w Mikul- czycach……… 45
2.3. Propozycja zapoznania z legendami mikulczyckimi……… 46
2.4. Propozycja zapoznania z miejscami aktywnego wypoczynku ………47
2.5. Propozycja zapoznania z narodowosciami zamieszkujacymi dawne Zabrze ………48
2.6. Propozycja zapoznania z hotelem Admiralskiego, cmentarzem zydowskim i stalowym domem……… 50
2.7. Propozycja zapoznania z kultura górnicza ………51
2.8. Propozycja zapoznania z eksponatami Muzeum Górnictwa Weglowego……… 52
2.9. Propozycja zapoznania z mechanizmami oraz przedmiotami kultury górniczej podczas wirtualnej wycieczki po Skansenie Górniczym Królowa Luiza ………53
2.10. Propozycja zapoznania z wnetrzem Zabytkowej Kopalni Wegla Kamiennego Guido ………54
2.11. Propozycja zajęć zapoznania z wnetrzem Filharmonii zabrzanskiej……… 55
2.12. Propozycja zapoznania z pomieszczeniami Teatru Nowego ………55
2.13. Propozycja konczaca zajecia z edukacji regionalnej ………56


Wnioski z przebiegu pracy nad przygotowaniem propozycji zajęć poswieco-nych miastu Zabrze……… 57

Zakończenie ………60
Bibliografia ………62
Spis aneksów ………65


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>